Welkom bij dit onderzoek naar de Hoofdstraat in de gemeente Best!

De gemeente Best gaat een besluit nemen over de verkeerssituatie in de Hoofdstraat. Het gaat om het gedeelte tussen de Nazarethstraat en de Nieuwstraat.

Blick Marktonderzoek voert dit onderzoek uit voor de gemeente Best. Wij zorgen voor een onafhankelijk en anoniem onderzoek. Onafhankelijk houdt in dat de gemeente geen invloed heeft op de uitkomsten van het onderzoek. Anoniem wil zeggen dat de antwoorden niet herleidbaar zijn naar een persoon.Wij danken u bij voorbaat voor uw deelname!

Met vriendelijke groeten,

Blick Marktonderzoek
Hans Houtepen

U kunt het interview starten door de volgende inlogcode van 4 cijfers en 2 letters in te voeren en op "verder" te klikken:

9146 aa

4 cijfers
2 letters